Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8047 b8ff
Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja". Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać. Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego. Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje. Kobiety nienawidzą być tylko swoje. Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś. Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
4558 0bda 500
czy doczekał
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol vialugola lugola
9628 ad96 500

lexquisitedovleur:

emilyember:

me and leonardo baked sugar cookies.

leonardo is cute af

3516 e868
Reposted fromksiezycowykot ksiezycowykot vialugola lugola
6522 ebd3 500

madealine:

Pine Fresh, Madeline Kloepper, 2015

website

blog

shop

Reposted fromtoothlesspolecat toothlesspolecat vialugola lugola
0385 f9c9
Reposted fromrol rol vialugola lugola

hannahvickers:

like honestly, sleeping next to someone is the nicest thing. like when you half wake up at 4am and squeeze them or they move in tighter to you. lovely.

Reposted fromdorks dorks vialugola lugola
6753 862a 500
Reposted frompesy pesy vialugola lugola
0000 3929 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialugola lugola
3900 3dc3 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl