Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0499 d0c1 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaOFFka OFFka
5479 eac9 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaOFFka OFFka
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaOFFka OFFka
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends viaOFFka OFFka
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viaOFFka OFFka
1731 d7bb 500
Reposted fromsarazation sarazation viaOFFka OFFka
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaOFFka OFFka
7141 b4fe
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaOFFka OFFka
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viaOFFka OFFka
5814 e53d 500

ebriosity:

5.21.15 - journal
Haven’t been around much lately. 


(please don’t remove my caption thank you v much)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaOFFka OFFka
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaOFFka OFFka
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viaOFFka OFFka
9395 f03f 500
Reposted fromOFFka OFFka
9417 9a57
Reposted fromOFFka OFFka
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt viaOFFka OFFka
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viaOFFka OFFka

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viaOFFka OFFka
8824 7e0f 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out
8795 ca4a 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out
8685 9d17 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl